OKV kníračů Mladá Boleslav 2023-05-13

Babu Bohemia Cardinal
Třída veteránů: V1, VT, ČKŠ
-V
Rozhodčí: Antonín Karban

Cora Dog Hill Smederov
Třída otevřená: V2, res. ČKŠ

Rozhodčí: Antonín Karban

Connie Dog Hill Smederov
Třída vítězů: V2, res.ČKŠ

Rozhodčí: Antonín Karban